index
index

صفحه فیسبوک امراه (لایک کنید)

مجلات و روزنامه ها

صفحات123

Gelmeyen Bahar Afis

سلام

فقط 2 روز دیگه مونده تا اولین گالای فیلم در آنکارا برگزار بشه.

پوستری بسیار زیبا از فیلم هم منتشر شده که سردر سینماها رو خواهد پوشوند.

در پایین عکس هایی از روزنامه های اینروزها رو میذارم.

با آرزوی موفقیت برای فیلم…

صفحات123

بایگانی